آموزش نرم‌افزار

VENTSIM

نگاه اجمالی به نرم‌افزار

VENTSIM

Ventsim نام یک نرم افزار بسیار پیشرفته و با امکانات ویژه جهت طراحی و مدل سازی سیستم های هویه هوا برای معادن و زیر زمین ها می باشد. کاربران، می توانند با استفاده از این نرم افزار، جریانات را مانند جریان هوا و آتش را مدل سازی و شبیه سازی بکنند و بر طبق آنها، یک سیستم تهویه مطبوع را طراحی کنند.

مدرس 

آقای مهندس مهدی محمدی

کارشناس ارشد مهندسی معدن – استخراج

سرفصل‌های آموزش نرم‌افزار VENTSIM

روش معدنکاری تخریب بلوکی

آموزش نصب نرم‌افزار VENTSIM

آشنایی با محیط نرم‌افزار VENTSIM

طراحی اولیه تهویه معدن در VENTSIM

طراحی تهویه فرعی در معدن در VENTSIM

محاسبات تهویه اصلی و فرعی در VENTSIM

شبیه‌سازی انفجار در تونل در VENTSIM

طراحی سه بعدی سیستم تهویه در VENTSIM

طراحی مقدماتی سیستم تهویه یک معدن در VENTSIM

طراحی پیشرفته سیستم تهویه یک معدن در VENTSIM

برای دریافت مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی با شماره 88691517-021 داخلی 156 ، روابط عمومی شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس‌اولنگ تماس حاصل نمایید.

ویدئوهای آموزشی مرتبط