آموزش مدلسازی و

DATAMINE

دیتاماین نرم افزاری است که با به کار گیری الگوریتم های طراحی و برنامه ریزی معدن، می تواند به مهندسان و طراحان معدن برای برنامه ریزی تولید و تعیین محدوده نهایی معدن کمک شایانی باشد.

مدرس : آقای مهندس مهدی محمدی

کارشناس ارشد مهندسی معدن – استخراج 

آخرین ویدئوهای آموزشی

سرفصل ویدئوهای آموزشی

آشنایی با نرم افزار RM و داده های زمین شناسی-طراحی و ساخت گمانه ها-کامپوزیت و لجند

مدلسازی ذخیره-منحنی و پوسته بندی

بلوک بندی و تخمین ذخیره

بلوک نهایی- خروجی اتوکد و ایمپوریت عکس- PDFایجاد خطوط کنتوری و ..

برای دریافت مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی با شماره 88691517-021 داخلی 156 ، روابط عمومی شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس‌اولنگ تماس حاصل نمایید.