آموزش مدلسازی و

DATAMINE

دیتاماین نرم افزاری است که با به کار گیری الگوریتم های طراحی و برنامه ریزی معدن، می تواند به مهندسان و طراحان معدن برای برنامه ریزی تولید و تعیین محدوده نهایی معدن کمک شایانی باشد.

مدرس : آقای مهندس مهدی محمدی

کارشناس ارشد مهندسی معدن – استخراج 

آخرین ویدئوهای آموزشی

سرفصل ویدئوهای آموزشی

آشنایی با نرم افزار RM و داده های زمین شناسی-طراحی و ساخت گمانه ها-کامپوزیت و لجند

مدلسازی ذخیره-منحنی و پوسته بندی

بلوک بندی و تخمین ذخیره

بلوک نهایی- خروجی اتوکد و ایمپوریت عکس- PDFایجاد خطوط کنتوری و ..

پراجکت خطوط بر روی وایرفرم

تفاوت Extended Save با Single Save

 خروجی pdf از دیتاماین

خروجی مدل بلوکی از دیتاماین به اتوکد

خروجی وایرفرم از دیتاماین به اتوکد

روش محاسبه چگالی

طراحی پیت با چند رمپ همزمان

 طراحی جاده در دیتاماین

 طراحی خطوط کنتوری

طراحی خودکار پیت نهایی معادن روباز

طراحی دامپ باطله

محاسبه احجام با 4 روش در دیتاماین

 محاسبه احجام با روش گریدبندی

محاسبه احجام با Cut و Fill

محاسبه احجام جاده ها

محاسبه احجام با روش مدل بلوکی

برای دریافت مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی با شماره 88691517-021 داخلی 156 ، روابط عمومی شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس‌اولنگ تماس حاصل نمایید.