اثرات زیست‌محیطی معدنکاری

امروزه در سطح جهانی، تلاش‌های زیادی در حال انجام است تا با به‌‌کارگیری تکنولوژی پیشرفته از زمین به منظور کشاورزی، اسکان جمعیت، جاذبه‌های توریستی و فعالیت‌های صنعتی استفاده بهینه به‌عمل آید. این تلاش‌ها با فعالیت‌های معدنی مثل اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی که تاثیر متفاوت بر روی زمین دارند در تضاد می‌باشد. فعالیت‌های معدنکاری همواره باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی می‌گردد که می‌تواند اکوسیستم و سلامت انسان را به خطر بیندازد. همچنین این تلاش‌ها شاید منبع‌اقتصادی برای مردم داشته‌باشد ولی نباید از خطرات زیست محیطی فعالیت معادن غافل بود. مواد معدنی مختلف بسته به شرایط دارای آثار و پیامد‌های زیست محیطی متفاوتی است. معادن و صنایع معدنی به دلیل داشتن اثرات تخریبی گوناگون و گسترده بر محیط زیست، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند برخی از این اثرات عبارتند از: تولید زهاب اسیدی، فرسایش و تخریب ساختار خاک منطقه، نشست در سطح زمین، از دست رفتن تنوع زیستی محل، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی توسط مواد شیمیایی، آلودگی هوا و نظایر آن، انتشار فلزات سنگین در آب، خاک و… است. 

اثرات مخرب ناشی از انفجار در معدنکاری
زهاب اسیدی ناشی از معدنکاری
زهاب اسیدی ناشی از معدنکاری

سدهای باطله از مهمترین سازه‌های هیدرولیکی برای جمع‌آوری و نگهداری پساب‌ها و مواد باطله حاصل از فرایند تغلیظ در کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی می‌باشد. باطله‌های معدنی حاوی ترکیب‌های مختلف شیمیایی می‌باشند که در عملیات فرآوری به مواد معدنی اضافه می‌شوند. از طرفی خود باطله‌ها نیز با توجه به نوع کانسار و مواد معدنی استخراجی می‌توانند حاوی عناصر سمی مختلفی باشند. از یک طرف این ترکیبات شیمیایی و عناصرسمی به علت تاثیرات مخربی که می‌توانند بر محیط زیست داشته باشند از طرف دیگر حجم بالای این مواد نیازمند بررسی وکنترل می‌باشند خروج و انتشار آلاینده‌هایی مانند فلزات سنگین، زهاب اسیدی معادن، مواد رادیواکتیویته به عنوان آلاینده‌های زیست محیطی بلند مدت باعث بروز پیامدهای زیست محیطی ناگوار خواهدشد که بروز این پیامدها تا مدتهای مدیدی سبب ناهنجاریهای زیستی در منطقه می‌گردد.

آلودگی صوتی ناشی از معدنکاری
فرسایش خاک ناشی از معدنکاری