جای خالی استارتاپ در حوزه معدن مشهود است

عضو هیات امنای خانه معدن ایران مطرح کرد: کسب وکارهای معدنی به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید نیازمند تسهیل فضای کسب وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی در کشور، عدم تغییر قوانین و مقررات و ثبات، حمایت مؤثر از بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، تأمین منابع مالی بنگاه‌ها، کاهش بار مقررات است تا بتواند با پویایی هر چه بهتر در جهت توسعه و رشد فراگیر سازنده در جامعه کار کند.

پارس‌اولنگ: علی الماسی در گفت‌وگو با بیرونیت گفت: همگام با چالش های مطرح شده، ایجاد زیرساخت هایی که با برنامه چشم انداز توسعه همسو باشد و نیز برداشتن محدودیت هایی که تهدید ها را به فرصت تبدیل نکند و باعث از دست رفتن یک پتانسیل داخلی شود از جمله عواملی است که بسیار می‌تواند به چشم انداز کسب و کار در بخش معدن آسیب وارد کند.

او در پاسخ به این سوال که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن چیست و کدام کسب و کارها در بخش معدن موفق اند، بیان کرد: با تکیه بر این سوال‌ها و یافتن پاسخ مناسب به بهترین شکل ممکن می‌توان مسیر راه و سیاست راهبردی را برای شکوفایی کسب کارهای معدنی و ایجاد واحدهای جدید به فراخور پتانسیل های موجود پرداخت.

الماسی تصریح کرد: ایجاد کسب و کار در حوزه خدمات حمل و نقل مواد معدنی پس از استخراج مواد معدنی، نگاه ویژه به استارتاپ های معدنی با توجه به گسترش فضای مجازی و اینترنت، می توان به این بخش با دید وسیع تری نگاه کرد و ایجاد کسب کارهای توسعه ای که بتواند بین سرمایه گذار و معدن پیوند برقرار کند.

او افزود: ایجاد کسب کارهایی در زمینه مشاوره خرید ماشین آلات معدنی و خدمات پس از فروش آن و ایجاد کسب کار در زمینه لیزینگ با در نظر گرفتن سود مناسب ماشین آلات معدنی را در اختیار مجموعه های مختلف قرار داد.

به گفته او نگاه اثر بخش به کسب و کارهای مرتبط با تعمیر و نگهداری، کسب و کارهای مرتبط با تامین انرژی، نگاه به بخش ایمنی به عنوان واحدی که ارزش افزوده ایجاد کند.

عضو هیات امنا خانه معدن ایران با تاکید بر کسب و کارهای مرتبط با داده کاوی که به تجزیه و تحلیل بپردازد، اظهار کرد: رویکردی نو زمینه مشاوره های مالی و نظارتی و نگاه موثر به برنامه های کسب و کاری زودبازده مانند مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، طراحی وب سایت ها و مجلات خبری و تبلیغی در حوزه صنعت و معدن و حرکت هدفمند در جهت رشد فراگیر و فرهنگ سازی این شاخه برای تمامی کارفرمایان و جامعه معدنی از دیگر دیدگاه های رونق در حوزه کسب و کار معدن است.

الماسی در پایان با اشاره به نگاه به بخش آموزش در جامعه معدنی کشور گفت: رویکردی که در شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس اولنگ در حال گسترش است. بی شک آموزش همیشه هم آورنده سود و منفعت مالی است و هم با فراگیری آن می‌توان خدمت شایانی به جامعه هدف کرد.