حضور جناب آقای دکتر رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات و جناب آقای مهندس متوکل، مدیر اکتشافات و توسعه ذخایر معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران در غرفه شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس اولنگ در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسـازی و صنایع وابسته

اخبار روز دوم نمایشگاه: