• ارائه طرح‌های اجرایی استخراج و برنامه‌ریزی تولید
  • تهیه نقشه های اجرایی فازهای میانی و پیت نهایی
  • ارئه طرح های آماده سازی و روباره برداری معدنی
  • ارائه طرح های اجرایی معدن در دوره های مختلف زمانی
  • ارائه طرح های اجرایی انباشت باطله و ماده معدن
 • بررسی‌های فنی و اقتصادی در معادن
 • طراحی عملیات استخراج
  • طراحی الگوی حفاری و آتشباری
  • طراحی سیستم بارگیری و باربری
  • کنترل آب های سطحی و طرح زهکشی
  • خدمات مهندسی پشتیبانی و راه سازی
  • طراحی سیسنم های پیشرفته دیسپچینگ
 • طراحی استراتژیک معدن
  • بهینه سازی حد نهایی و تعیین عمر بهینه معدن
  • بهینه سازی فاز های استخراجی
  • بهینه سازی برنامه ریزی تولید و ایجاد انبار سنگ موقت ماده معدنی
  • بهینه سازی عیار حد اقتصادی
  • تدوین استراتژی عیار حد
  • انجام مطالعات بهینه سازی دامپ های باطله
  • انتخاب بهینه نوع و تعداد ماشین آلات معدنی به لحاظ فنی و اقتصادی
 • ارائه مشاوره در زمینه خدمات نرم افزارهای مرتبط
 • طراحی معادن روباز:
  • تعیین حد استخراج روباز
  • بهینه‌سازی حدنهایی، فازهای استخراجی و تعیین عمر بهینه معدن
  • بهینه‌سازی عیار حد اقتصادی و تدوین استراتژی عیار حد
  • بهینه‌سازی دامپ‌های باطله
  • برنامه‌ریزی تولید و ارائه طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استخراجی
  • طراحی الگوی حفاری و آتشباری
  • طراحی سیستم‌های بارگیری و باربری و خدمات مهندسی راه‌سازی
  • طراحی سیستم‌های پیشرفته دیسپچینگ باربری
  • طراحی شیب معدن
  • محیط زیست و بازسازی معادن
 • طراحی معادن زیرزمینی:
  • تعیین حد استخراج روباز و زیرزمینی
  • انتخاب روش استخراج مناسب
  • طراحی فضاهای دسترسی و آماده‌سازی
  • طراحی کارگاه‌های استخراجی
  • طراحی سیستم‌های بارگیری و باربری، هوای فشرده، تهویه، آبکشی و روشنایی
  • تعیین الگوی حفاری و آتشباری
  • تعیین تجهیزات و مواد مصرفی
 • مطالعات فنی و اقتصادی:
  • مطالعات بازار داخلی و خارجی پیش‌بینی قیمت محصول
  • برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی
  • تحلیل‌های مالی و اقتصادی شامل:
   • تعیین قیمت تما‌م‌شده محصول و نقطه سر‌به‌سری
   • تهیه جدول گردش نقدینگی
   • پیش‌بینی زمان بازگشت سرمایه و جداول سود و زیان
  • محاسبه ‌شاخص‌های مالی شامل:
   • ارزش خالص فعلی، نرخ بازگشت داخلی و شاخص سود‌آوری
   • محاسبه ‌نسبت‌های مالی و پیش‌بینی ترازنامه
   • تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای اقتصادی

شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ از سال 1383 در دومین معدن بزرگ مس ایران، معدن مس  سونگون نظارت برعملیات استخراجی را برعهده داشته است.

بخشی از وظایف این شرکت در معدن مس سونگون عبارتند از:

 • بروزرسانی نقشه های زمين شناسی سطحی معدن (ليتولوژی، کانی زايی)
 • بازديد و کنترل مرزهای ماده معدنی-جبهه کارهای استخراجی
 • بازدید و کنترل مرزهای ماده معدنی
 • نظارت بر اجرای صحیح BLEND
 • جدایش باطله از ماده معدنی
 • تهیه دیتابیس احجام سایت های انفجاری
 • تهیه گزارش هفتگی از دپوهای مانده در پله‌های معدن به همراه عیار و حجم آنها
 • نمونه برداری از پودر چال های انفجاری و نمونه برداری کلوخه ای
 • تهیه جدول پيش بينی خوراک کارخانه
 • کنترل طرح های استخراجی با اجرا و محاسبه احجام مانده و خارج از طرح
 • آماده سازی نمونه های پودری معدن و کارخانه جهت عیارگیری

نگاه اجمالی بر پروژه های طراحی و نظارت استخراجی پارس اولنگ :

طراحی استخراجی

مطالعات فنی و اقتصادی

 • معدن مس ایجو
 • معدن سرب و روی تاجکوه
 • معدن مس چاه فیروزه
 • معدن مس نوچون
 • معدن مس رگه ای چهارگنبد
 • معدن مس دره زار
 • معدن مس عباس آباد
 • معدن مس چاه مسی

طراحی معادن روباز و زیرزمینی

 • معدن مس عباس آباد(روباز)
 • معدن مس چاه مسی (روباز)
 • معدن مس چهل کوره(زیرزمینی و روباز)
 • معدن طلا – مس شادان(روباز)
 • معدن مس چهار گنبد (زیرزمینی)
 • معدن مس سونگون (روباز)
 • معدن نفلین سینیت (روباز)
 • معدن آهک گوره درق (روباز)
 • معدن آنتیموان سفیدآبه (زیرزمینی و روباز)
 • معدن آنتیموان حیدرآباد(روباز)

نظارت بر عملیات بهره برداری

  • معدن مس سونگون
  • معدن سرب و روی مهدی آباد
  • معادن مجتمع طلای موته
  • معدن مس چهل کوره زاهدان
  • معدن سنگ تراورتن آتشکوه
  • معدن مس چهارگنبد
  • معدن آنتیموان سفیدآبه- حیدرآباد