ژئوتکنیک :

 • مطالعه رفتار مهندسى سنگها وخاک ها در محل اجراى طرح هاى معدنی، عمرانی و ارائه راه حل هاى مناسب جهت بهسازى شرايط زمين
 • مطالعه مصالح طبيعى موجود در لايه سطحى زمين
 • مطالعات پایه و فونداسیونی برای طراحی و اطلاعات پروژه های دیگر
 • ژئوتکنیک پایه و اساس هر نوع طرح معدنی و عمرانی
 • مطالعات ژئوتکنیک ابزاری برای بهبود و حفظ سرمایه های اقتصادی، انسانی و ایمنی

مطالعات ژئوتکنیک در پارس اولنگ :

 • طراحی گمانه های ژئوتکنیکی
 • نظارت بر حفاری ژئوتکنیکی
 • طراحی سیستم های نگهدارنده در معادن روباز، زیر زمینی، تونل ها وشیروانی ها
 • مدلسازی، طراحی و اجرای سیستم های محافظ سقوط سنگ ROCK FALL
 • مانیتورینگ، مدلسازی و برآورد ریسک پذیری منطقه
 • مطالعات آزمایشگاهی مکانیک سنگ
 • پایدار سازی شیروانی ها با روش های به روز دنیا

پارس اولنگ؛ یکی از شرکت های مشاوری است که به صورت تخصصی روی موضوع سیستم های مهاری سقوط سنگ کار کرده و اولین طراحی جزئیات مربوط به آن را در بین شرکت های مهندسی در زمینه معدنی انجام داده است.

 پدیده سقوط سنگ ROCK FALL:

 • سقوط سنگ : حرکت آزادانه بلوکهای سنگی از ارتفاع زیاد بسمت ارتفاع کم
 • این پدیده در معادن روباز، ترانشه های مشرف بر جاده ها، شیروانی های مشرف بر ساختمانها و تاسیسات مختلف، باعث ایجاد خسارات مالی فراوانی می شود.

سیستم های محافظ سقوط سنگ:

سیستم های پایدارسازی فعال (Active Support Systems)

 • کنترل سنگها و بلوکهای ناپایدار در محل استقرار آنها
 • عمل به صورت نقطه ای
 • مناسب سنگ های بزرگ که نمی توان ریسک حرکت به سنگ داد.

سیستم های پایدارسازی غیر فعال ( Passive  Support Systems)

 • کنترل سنگهای در حال سقوط
 • دامنه تاثیر زیاد شعاع بالا
سیستم پایداری فعال (Active)
سیستم پایداری غیر فعال (Passive )
حفاری و نصب راک بولت
نصب rockshed, gallery
نصب انکر های پیش تنیده
اصلاح شیب شیروانی ها
پوشاندن سنگهای ناپایدار با توری ها سیمی
احداث دیوار گابیونی
پوشاندن بلوکهای سنگی ناپایدار با شبکه های فلزی
نصب Rockfall barriers
شاتکریت

پایدار سازی شیب nailing :

 • اصلاح زمین در نواحی خرد شده
 • امکان پایدارسازی عمیق تا عمق حدود 30 متر
 • امکان زهکشی منطقه
 • افزایش ضریب ایمنی منطقه
 • یکی‌ از بهترین گزینه ها برای پایدار سازی بحث پروژه های معدنی و عمرانی

چشم اندازها :

 • توسعه دپارتمان ژئوتکنیک
 • سرمایه گذاری و توسعه بخش راک فال
 • خارج شدن از ژئوتکنیک کلاسیک
 • مدیریت ریسک و ریسک پذیری

 

پروژه های ژئوتکنیکی اخیر پارس اولنگ :

 • مدلسازی و طراحی سیستم های نگهداری کارخانه تغلیظ مس سونگون
 • طراحی سیستم نگهداری شیروانی نوار نقاله معدن مس سونگون
 • اولین طراحی سیستم های محافظ در برابر سقوط سنگ در معادن روباز ایران (معدن مس سونگون)
 • یکی از اولین طراحی های پایدار سازی شیروانی در معادن روباز ایران (معدن مس سونگون)
 • طراحی ، اجرا، تثبیت و جلوگیری از ریزش سنگ در ترانشه های مشرف به تونل های 3-4-6-12-13-20 راه آهن هرمزگان
 • مطالعات ثبیت پایداری و جلوگیری از سنگ ریزش ترانشه های مشرف به تونل راه آهن لرستان
 • کاهش پتانسیل خطر در دامنه های مشرف به محور کرج-چالوس
 • مطالعات مهندسی طراحی و اجرای تثبیت و کنترل ریزش ترانشه کیلومتر 414 به روش طرح و ساخت غیر صنعتی محور شمال غرب