مهندس علی الماسی

نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پارس‌اولنگ
سال تولد: 1326
سوابق تحصیلی : لیسانس زمین‌شناسی از دانشگاه تهران

سال تولد : 1326

سوابق تحصیلی : لیسانس زمین‌شناسی از دانشگاه تهران

نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پارس اولنگ

مدت

نام شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی

سمت

فعالیت های بخش دولتی

درباره مدیرعامل:

فعالیت‌های بخش غیر دولتی

پژوهشگاه ولیعصر (عج)

 • از تاریخ 1376/08/30 تا 1384/12/18
 • عضو هیأت مدیره

بنیاد توانبخشی ولیعصر (عج)

 • از تاریخ 1376/10/27 تا 1379/09/30
 • قائم مقام هیأت امناء

بنیاد خیریه حضرت زینب (س)

 • از تاریخ 1365/04/01 تاکنون
 • عضو موسسین، عضو هیأت امناء، رئیس هیأت مدیره

شرکت تهران سلسال (وابسته بنیاد خیریه حضرت زینب(س))

 • از تاریخ 1380/08/15 تا 1386/08/15
 • رئیس هیأت مدیره

شرکت نگین لوت

 • از تاریخ 1380/08/15 تا 1386/08/15
 • رئیس هیأت مدیره

شرکت L.M.S

 • از تاریخ 1365/04/01 تاکنون
 • رئیس هیأت مدیره

شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس اولنگ

 • از تاریخ 1386/08/15 تاکنون
 • رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

طرح های اکتشافی – معدنی ( دستگاه اجرایی : وزارت معادن و فلزات )

فعالیت های بین المللی

 • عضو و رئیس گروه کارشناسان ایرانی (igcp) از تاریخ

1362 تا 1369

 • عضو کمیته جهانی معدن وابسته به سازمان ملل متحد و رئیس گروه ایرانی

از تاریخ 1372 تا تاکنون

 • رئیس کمیته ملی معدن ایران

از تاریخ 1372 تا تاکنون

 • مسئول برگزاری هشتادمین اجلاسیه کمیته جهانی معدن (i.o.c) در تهران

آبان سال 1378

 • عضو شورای عالی برگزاری کنگره جهانی معدن در ایران

از تاریخ 1379/05/12 تا 1384/12/29

 • مسئول برگزاری کنگره جهانی معدن در ایران

در سال 1384

ارتباط با مدیرعامل