مدرس:

آقای مهندس محمد صفی‌خانی

کارشناس ارشد مهندسی معدن – اکتشاف 

مقدمه‌ای بر مدلسازی اکتشاف با نرم‌افزار Datamine Studio RM

معرفی داده های گمانه ها و ورود به نرم افزار دیتاماین
ساخت رویه توپوگرافی،ساخت گمانه‌های استاتیک، تعریف راهنما
کار بر روی گمانه‌ها، نمایش همزمان عیار و جنس سنگ
انتخاب مقاطع، ترسیم مقاطع، شروع مدلسازی

DATAMINE

کلیک کنید
ساخت مدل سه بعدی محدوده کانی سازی
تفکیک واحدهای زمین شناسی

برای دریافت مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی با شماره 88691517-021 داخلی 156 ، روابط عمومی شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس‌اولنگ تماس حاصل نمایید.

ویدئوهای آموزشی مرتبط