خدمات مهندسی و مشاوره ای معدن مس عباس آباد

خدمات مهندسی و مشاوره ای معدن مس عباس آباد

مدت قرارداد: 1 سال از تاریخ  93/02/29

کارفرما: شرکت مس کاوان عباس آباد

مجموعه معادن مس عباس آباد در شمال خاوری استان سمنان، در شمال و جنوب روستاي عباس آباد،  حد فاصل شاهرود- سبزوار و 127 کیلومتری خاور شاهرود واقع شده است. معادن مس عباس آباد در شمال جاده شاهرود- سبزوار از شمال خاوری تا جنوب باختری شامل معادن لب کال، آسياديو، معدن بزرگ، دامن جلا و حمامی در شمال جاده شاهرود- سبزوار و معادن گورخان، گریک و چغندرسر (شمالي و جنوبي) در جنوب جاده شاهرود- سبزوار می­باشد. شرکت پارس اولنگ در قالب قراردادی به ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای به این مجموعه مشغول می باشد.

عمده فعالیت های انجام شده در این پروژه به شرح زیر می باشد:

مدلسازی و تخمین ذخیره

 • جمع آوری اطلاعات و تهیه دیتابیس داده های حفاری
 • اعتبارسنجی و تهیه گزارش مربوطه
 • ساخت مدل سه بعدی ترانشه ها، کانه سازی، زمین شناسی و عیاری
 • تخمین ذخیره مس
 • ترسیم پلان ها و مقاطع مدل بلوکی

طراحی استخراجی

 • طراحی و بهینه سازی براساس مدل های لیتولوژی
 • طراحی  پوش بک‌ها و برنامه ریزی تولید براساس مدل لیتولوژی
 • طراحی پیت نهایی
 • طراحی طرح های سالیانه
 • طراحی و بهینه سازی براساس مدل Expand شده
 • تهیه جداول تناژ-عیار برای پوش بک ها و طرح های سالیانه

ژئوتکنیک

 • انجام برداشت های ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی صحرایی و تهیه نمونه
 • انجام آزمایشهای مکانیک سنگی برای اولین بار در شرکت پارس اولنگ و تحلیل نتایج آزمایشگاهی
 • درزه نگاری محدوده مورد مطالعه
 • طراحی شیب نهایی در پیت روباز