مدت قرارداد: 9 ماه از تاریخ  93/02/08

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

پس از انجام بازدید های مشاور خارجی (شرکت فرا نسوی IMS) در محدوده مطالعاتی نوار نقاله و کارخانه تغلیظ و رایزنی های انجام شده و با توجه به حساسیت موقعیت مکانی تاسیسات کارخانه تغلیظ، نوار نقاله و سنگ شکن معدن، و بر اساس مطالعات اولیه انجام شده در این محدوده، انجام مطالعات ژئوتکنیکی و ارائه پیشنهاد جهت پایدارسازی شیروانی های مذکور ضروری و لازم تشخیص داده شد.

این مطالعات با هدف محافظت از نوار نقاله و سنگ شکن معدن مس سونگون از ریزشها و لغزشهای احتمالی شیروانی انجام شده است.

عمده فعالیتهای انجام شده در این پروژه به شرح زیر می باشد:

  • انجام مطالعات صحرایی
  • تهیه نقشه توپوگرافی و انجام مطالعات تکتونیکی محدوده مطالعاتی
  • تهیه نقشه زمین شناسی محدوده مطالعاتی
  • مدلسازی و تحلیل پایداری :  مدلسازی و تحلیل پایداری  توسط نرم افزارهای Slide 5.0  و UDEC
  • طراحی سیستم پایدار سازی  به روش  Nailing ،  در چهار مقطع در بالادست کارخانه تغلیظ، نوار نقاله و در پایین دست نوار نقاله معدن مس سونگون این بخش از پروژه با همکاری شرکت فرانسوی IMS انجام شده است.
  • تهیه اسناد مناقصه و برآورد قیمت جهت اجرای پروژه
  • طرح دامپینگ در بستر رودخانه سونگون
  • طراحی نقاط نصب پیزومتز و Inclinometer  در بالادست سنگ شکن توسط شرکت IMS