طرح توسعه تغلیظ معدن مس سونگون

مدت قرارداد: 5 سال از تاریخ  1388/11/15

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

هدف از اجرای این پروژه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام خدمات مهندسی، کنترل مهندسی، برنامه ریزی، کنترل پروژه، نظارت عالیه، مدیریتی و پشتیبانی در تمامی امور (اعم از امور مطالعاتی، تدارکاتی، اجرایی، ساخت و نصب، تست و راه اندازی، بهره برداری و …) مربوط به فاز دوم توسعه توسعه تغلیظ مجتمع مس سونگون می باشد.

امروزه در چرخه نظام اجرایی پروژه ها با توجه به کمبودهای امکانات مدیریتی بخش کارفرمایی کشور ، نیاز به کم کردن نقش اجرایی بدنه دولت در پروژه ها و لزوم بسط و گسترش بخش خصوصی در قالب MC به عنوان عامل جایگزین کارفرما امری بدیهی و لازم است.

این پروژه در بهمن 1393 با حضور معاون اول ریاست جمهوری و مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.