اکتشاف ذخایر پنهان (MMI)

(Mobile Metal Ions) MMI ژئوشیمی

یک روش اکتشاف ژئوشیمیایی پیشرفته برای یافتن ذخایر معدنی پنهان در عمق

یافتن انواع مواد معدنی شامل طلا، فلزات پایه، نیکل، اورانیوم، عناصر نادر خاکی و فلزات نادر و…

روش ژئوشیمی MMI  در ایران انحصارا توسط شرکت پارس اولنگ با همکاری بنیانگذار این شیوه انجام می شود.

امروزه با توجه به اکتشاف ذخایر معدنی سطحی و نزدیک به سطح در دنیا ، ژئوشیمی MMI برای شناسایی ذخایر پنهان نقش مهمی ایفا می کند.

 فرایند مهاجرت یون های فلزی متحرک در MMI :

  • اندازه گیری غلظت یون های فلزی مهاجرت کرده به سمت بالا از محل کانی سازی

  • هدف جداسازی کوچکترین مقدار یون های فلزی از لایه خارجی ذرات خاک است در شرایطی که ذرات خاک تحت تاثیر فرایند جدا سازی قرار نمی گیرند

 

تفاوت ژئوشیمی MMI با روش های ژئوشیمی مرسوم:

 

ژئوشیمی MMI
روش های مرسوم ژئوشیمی خاک
فقط یون های فلزی متحرک با محلول های چند ترکیبی آلی-معدنی جدا می گردند
همه ذرات خاک تحت تاثیر محلول های آنالیزی جدا می گردند.
آنومالی های مشخص تر و آشکارتر نسبت به آنالیز کلی فلزات
آنومالی های وسیع و یا جا به جا شده
محل آنومالی مستقیما بر روی محل کانی سازی قرار می گیرد.
 ابهام و اشکال در تشخیص محل درست کانی سازی