مطالعه پهنه های اکتشافی

شناسایی نواحی امید بخش در پهنه‌ها، اولین و جز مهمترین مراحل شناسایی و پی جویی محدوده‌ های معدنی در کشور می‌باشد که شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس اولنگ با انجام بیش از 106 هزار کیلومتر مربع مطالعات پهنه‌های اکتشافی نتایج با ارزشی را برای کارفرمایان مختلف (شرکت ملی مس ایران، ایمیدرو و …) خلق کرده است.

 انجام مطالعات پتانسیل یابی در 7 پهنه و نظارت بر پتانسیل یابی در 2 پهنه گواه این ادعا می‌باشد.

مراحل اکتشافی مطالعات شناسایی نواحی امید بخش در پهنه ها شامل کلیه مطالعات اعم از سنجش از دور، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوابرد، زمین شناسی و تکتونیک می‌باشد که هر کدام از چندین مرحله تشکیل شده‌اند.