دورسنجی

بخش سنجش از دور این شرکت، در فاز پی‌‎جویی پهنه‌های اکتشافی، به کمک فناوری و تکنولوژی‌های روز دنیا، به شناسایی مناطق مستعد کانه زایی در بخش های مختلف ایران پرداخته است.

نقش اقتصادی سنجش از راه دور در اکتشافات ماده معدنی این امر را بیش از پیش به چالشی مهم و غیر قابل انکار تبدیل کرده است.