نظارت بر عملیات حفاری

آغاز به کار شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس اولنگ از سال 1381 به طور مستقل با هدف مدیریت بر عملیات حفاری بوده است. این شرکت بیشترین تجربه را در نظارت بر عملیات حفاری اکتشافی غیر نفتی در کشور داشته که بیش از 1300000 متر معادل 23% کل حفاری اکتشافی کشور می‌باشد، این در حالی است که این عدد در شرکت های مشابه بسیار کمتر بوده و این امر به‌نوبه خود، پارس اولنگ را به یکی از قطب‌های عالی نظارت بر عملیات حفاری اکتشافی تبدیل کرده است.

حاصل فعالیت‌های نظارتی پارس اولنگ در سالیان متمادی در زمینه اکتشافات مس پورفیری و رگه‌ای معادن مس دره‌آلو، چاه فیروزه، چاه مسی، کهنگ و … بوده همچنین می توان به تجهیز و راه اندازی بیش از 60 سایت حفاری، طراحی شبکه حفاری اکتشافی، تهیه دستورالعمل‌هایی در زمینه فعالیت‌های اکتشافی جهت اجرای نظارت و نحوه ذخیره سازی اطلاعات مورد تایید شرکت ملی صنایع مس ایران و راه اندازی سامانه مدیریت بانک اطلاعاتی اکتشافی این شرکت اشاره کرد اشاره کرد.

پارس اولنگ با نظارت بر بیش از1،300،000 متر عملیات حفاری تبدیل متر و معیار  مناسبی  برای استانداردهای نظارت بر حفاری اکتشافات عمقی در ایران گردیده است.