ژئوشیمی MMI

روش ژئوشیمی MMI (Mobile Metal Ions) یک روش اکتشاف ژئوشیمیایی پیشرفته برای یافتن ذخایر معدنی پنهان در عمق می باشد. هم اکنون شرکت های معدنی در دنیا از این روش برای یافتن انواع مواد معدنی شامل طلا، فلزات پایه، نیکل، اورانیوم، عناصر نادر خاکی و فلزات نادر و حتی یافتن کربناتیت ها و کیمبرلیت ها بهره می گیرند. روش MMI یک ابزار اکتشافی ژئوشیمیایی نوین و قدرتمند است که شرکت ها را قادر ساخته است تا دست به اکتشاف در مناطق جدید، و بازنگری در مناطق شناخته شده قدیمی بزنند در حالی که نسل های قدیمی ژئوشیمی خاک در این مناطق کاربردی نبوده اند.

  • شرکت مهندسی- مشاوره ای پارس اولنگ اولین شرکت ایرانی می باشد که در زمینه استفاده از روش نوین MMI در زمینه اکتشاف ذخایر پنهان گام برداشته است.