باید از اشتباهات برای تعالی در بخش معدن درس گرفت

عضو هیات امنای خانه معدن ایران گفت: کشور ما با توجه به تنوع و میزان ذخایر معدنی برداشت نشده، برای رسیدن به جایگاه شایسته خود در منطقه، باید در جهت درس گرفتن از اشتباهات و بهره بردن از تجربیات خود قدم برداشته و با ایجاد امنیت سرمایه گذاری‌های بلندمدت زمینه را برای آغاز عصر جدید معدنکاری در ایران فراهم سازد.

 

کشور ما با توجه به تنوع و میزان ذخایر معدنی برداشت نشده، برای رسیدن به جایگاه شایسته خود در منطقه، باید در جهت درس گرفتن از اشتباهات و بهره بردن از تجربیات خود قدم برداشته و با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت زمینه را برای آغاز عصر جدید معدنکاری در ایران فراهم سازد. صاحب نظران و دست اندرکاران بخش معدنی کشور بایستی بررسی کنند که در 100 سال گذشته چه بر بخش معدن کشور گذشته و برای این بخش زیربنایی اقتصاد، چه کاری صورت داده شده است، بویژه در نیمه دوم قرن، بخش معدن و معدنکاری چه فراز و نشیب‌هایی داشته، چه تهدیدها و آسیب‌هایی بر آن وارد بوده و پشت سر گذاشته، چه تهدیدهایی تبدیل به فرصت شده و چه فرصت‌هایی از دست رفته که جای بحث فراوان دارد.

عصر آینده، عصر تکنولوژی خواهد بود و تکنولوژی نیازمند سرمایه‌گذاری است. ایران برای اینکه در موازنه قدرت دنیا حرفی برای زدن داشته باشد باید برنامه‌های بلندمدتی برای بخش‌های زیربنایی کشور از جمله معدن داشته باشد.

اگر کسب و کارهای معدنی وصنعت معدن رونق داشته باشد بسیار بدیهی است که رونق اقتصادی ایجاد شده و وضعیت، بسیار مطلوب خواهدشد، در پی آن رفاه جامعه بیشتر می‌شود، معضلات اجتماعی حل شده، اشتغال زایی صورت می‌‎گیرد و بسیاری از بحران‌های اجتماعی به بهترین شکل ممکن حل و فصل خواهد‌شد.

برای رونق کسب و کار معدن باید از راس موضوع به این امر نگاه کرد و آن چیزی نیست جز رونق صادرات.
باید صادرات را رونق داد، اگر توانستیم صادرات را رونق بدهیم سقف باز می‌شود موانع کنار می‌رود و فضا برای تولید ایجاد می شود که متاسفانه وقتی نگاه جامعی داشته باشیم خواهیم دید که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد پس اگر کسب و کار معدن بخواهیم رونق پیدا کند باید موانع صادرات را از راه برداریم، وقتی تولید بالا رود کار معدن کاری رونق پیدا می‌کند.

در گام بعدی برای رونق معدنکاری باید بررسی شود که موانع معدنکاری چیست، موانع اکتشاف چیست؟ این موانع را شناسایی و از سر راه برداشت، امروز کسی به طور معمول نمی‌تواند اکتشاف کند، صحبت از واگذاری محدوده ها و معدن های راکد وقتی کارایی و اثر بخش خواهد بود که متعاقب آن کارهای در رفع برخی موضوعات و مسائل از جمله معارضین محلی و افراد بومی …. صورت پذیرد و به نوعی امنیت کاری را بتوان ایجاد کرد تا با افزایش تولید به دلیل کشش بازار رونق ایجاد شود.  

 وقتی که کسب و کار معدن رونق بگیرد تمام بخش ها مانند یک پیکر واحد رونق پیدا میکند اگر صادرات فضا را برای تولید باز کند، کارهای معدنکاری، حمل و نقل، فرآوری رونق پیدا می‌کند و تمام بخش‌ها مانند یک پیکره واحد و وابسته با هم رشد و ترقی می‌کنند.