عنوان پروژه: مطالعات فاز پی جویی بلوک اهر پهنه تکاب- سونگون واقع در استان آذربایجان شرقی

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طرح توانمند سازی بخش اکتشاف

  • بلوک اهر در پهنه سونگون-تکاب در بخش شمال استان آذربایجان شرقی در شمال خاور شهرستان تبریز و شمال شهرستان اهر و ورزقان واقع شده است. این بلوک شامل 4 محدوده اکتشافی به وسعت 2388 کیلومتر مربع را در بر می گیرد.
  • مطالعات اکتشافی در فاز شناسایی توسط شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ، در این بلوک به انجام رسیده و عملیات اکتشافی فاز پی جویی با اعتبار سنجی صحرایی مطالعات فاز شناسایی که به منظور کنترل و کاهش مساحت محدوده های منتج از فاز شناسایی و متعاقب آن پی جویی و پیمایش صحرایی در بخش های باقی مانده هدف این پروژه می باشد.
  • فازهای مطالعاتی این پروژه شامل موارد زیر می گردد:
  • الف) فاز مطالعه و بررسی سوابق که در این فاز کلیه اطلاعات مطالعات انجام شده قبلی از کارفرما دریافت شده و بررسی دقیق شده و برآن اساس گزارشی تهیه می گردد و در کمیته فنی ارایه می شود.
  • ب) فازکنترل و اعتبار سنجی صحرایی مطالعات فاز شناسایی شامل برداشت نمونه های کانی سنگین و عملیات پیمایش صحرایی.
  • ج) فاز پیمایش صحرایی
  • د) فاز گزارش و پایگاه داده نهایی